Je možné urobiť dodatočné zmeny v objednávke?

Akonáhle vytvoríte a odošlete objednávku, začne ju spracovávať automatický systém. Rezervuje tovar na sklade a objednáva ho u dodávateľov, odovzdáva dáta na našu expedíciu pre vyskladnenie a zaisťuje preň dopravu.

Zároveň posiela aktuálne informácie o objednávke na váš e-mail.

Zlúčenie objednávok, pridanie alebo zmena tovaru

Zlúčenie už vytvorených objednávok, pridanie alebo zmena tovaru už vo vytvorenej objednávke je možné pokiaľ to jej stav dovoľuje, stačí nám napísať na adresu [email protected].

Zmena fakturačných údajov

Nasledujúce zmeny bohužiaľ nevykonávame:

  • zmena fakturačných údajov z právnickej osoby (podnikateľ) na fyzickú osobu (spotrebiteľ)

  • zmena dátumu vystavenia faktúry

  • úpravy v názve tovaru