Reklamácia tovaru

Na každý tovar predávaný zákazníkovi prostredníctvom nášho virtuálneho obchodu sa vzťahuje zákonná 24 mesačná záručná lehota.

Aby sme predišli častým reklamáciám, bude tovar u ktorého je to možné prechádzať pri predaji kontrolou.
V prípade, že sa na tovare vyskytne výrobná vada alebo iný nedostatok z výroby je potrebné takýto tovar obratom zaslať na nasledovnú adresu: DOORZ, Kálov 654/25, Žilina 010 01 , prípadne informovať zákaznícke oddelenie na mailovej adrese [email protected], alebo na telefónnom čísle 041/5622097.

K tovaru je potrebné priložiť dobierkový doklad a lístok s presným popisom vady! Takýto tovar Vám bude najneskôr do 30 dní vymenený za bezchybný, alebo v prípade kedy nebude možná výmena Vám budú vrátené peniaze.

Nie je možné uznať nasledovné typy reklamácii:

Reklamovaný tovar nemá priložený dobierkový doklad, faktúru potvrdzujúci jeho zakúpenie u nás a nemá lístok s presným popisom závady.

Tovar poškodený neodbornou manipuláciou a mechanickým poškodením zákazníkom.

Tovar, ktorý bude vymenený na základe uznanej reklamácie Vám bude zaslaný na Vašu adresu bezplatne (na naše náklady).

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov (odstupenie od zmluvy.pdf)